About Me

My photo
Olongapo City/ Subic/ Quezon City/Alabang, Central Luzon/ NCR, Philippines
I am a BA/ MA History graduate from the University of the Philippines, Diliman. Presently enrolled at San Beda Alabang-School of Law. I was a full-time faculty from Miriam College High school and currently a professor of History at San Beda Alabang. Advocate for the environment and co-convener of Share The Road Movement in Metro Manila. I am an optimist, I believe in the goodness of every person and of every thing. Very passionate, sensitive but strong willed. Love the color pink in all shades. Love to write, to paint, to take pictures, to laugh and most of all I love to love! Cest' La Vie!

Sunday, March 24, 2013

Environmental Action Forum: BE INFORMED, BE IGNITED BE INVOLVED

Taos-pusong pasasalamat po sa buong komunidad ng San Beda Alabang para sa suporta sa proyektong ito ng 2B/2C Environmental Law Class of School of Law. "AN ENVIRONMENTAL ACTION FORUM: BE INFORMED, BE IGNITED, BE INVOLVED!" Mula po sa IBED, CAS, SOL, at Tanggapan ng St. Placid at IMC Para po sa aming propesor na si Atty. Antonio Oposa Jr. at sa pamamatnubay nina Atty. Karen Baydo at Atty. Tara Rama. 

Sa amin pong mga administrators, Dom Clement Ma. Roque, Dean Ulpiano Sarmiento III at Prefect Atty. Bruce Rivera. Sa amin pong mga naging tagapag-salita at mga katuwang na sina Ms. Vilma Clerigo VP for Academic Affairs ng IBED, Mr. Abraham Domingo De Castro Social Studies Area Coordinator of IBED, Dean Thelma Geraldine Baricaua of College of Arts and Sciences, Mr. Lozanto de Lara Jr. of IBED-SBCA, Ms. Kathy Ramolete of Social Studies IBED, and Mr. Ian Basconcillo of LSG Pasasalamat din po sa aming mga tagapag-salita at mga panauhin na sina Mr. Chito Macapagal ng UNILEVER, Atty. Lualhati Durotan ng MMDA at Ms. Sandra Martinez of Intramuros. Sa lahat po ng mga estudyante at mga kamag-aral na dumalo, sa mga propesor po na humikayat sa kanilang mga estudyante upang dumalo sa aming forum mula po sa IBED, CAS at SOL.

Sa outgoing and incoming officers of SBCA SOL sa pangungana nina Mr. Ian Basconcillo at Mr. Charles Baculi, sa tanggapan po ng ACADS para sa kanilang pagpapahiram sa amin ng opisina para sa pagpupulong at sa walang sawa pagpapahiram ng printer. Sa lahat mga kaklase na nagpuyat, nagpagod at gumugol ng panahon upang maisakatuparan ang forum na ito. Sa mga susunod pa po,simula pa lamang ito. Atin pong maipagmamalaki na una tayo sa south at sa komunidad ng mga mag-aaral ng batas na naglungsad ng ganitong proyekto, sa ngalan ng kalikasan. God bless po sa inyong lahat. Ora et Labora.
No comments: